CHLORINE NHẬT 70%

  25/01/2016

 - Sử dụng khử trùng hồ bơi
- Sử dụng khử trùng nước ao nuôi trồng thủy sản 
- Sử dụng khử trùng nước thải sinh hoạt
- Sử dụng khử trùng nước thải công nghiệp
- Sử dụng khử trùng nước cấp

Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO
  • TEL : (028).3620.4068
  • FAX : (028).3620.4068
Kinh Doanh
098.451.7653
Kỹ Thuật
093.841.9099
Liên kết website