Đăng ký số chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  25/05/2014

Quý doanh nghiệp đang lo lắng phải làm sao để được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, làm thế nào để đảm bảo trước pháp luật về nguồn thải do công ty mình thải ra. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp công ty môi trường Việt Sin sẽ giúpquý khách hàng hoàn thành việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại trong thời gian nhanh nhất.

1/ Đối tượng thực hiện

 • Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam sở hữu, điều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát sinh, quản lý chất thải rắn nguy hại.
 • Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị, đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn xây dựng, chưa đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
  –> Đều phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

2/ Quy trình công việc.

 • Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản suất, hiện trạng môi trường tại cơ sở.
 • Xác định thành phần, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
 • Sự tác động của chất thải đến môi trường.
 • Xác định nguồn và khối lượng chất thải phát sinh, chất thải khác trong quá trình sản xuất.
 • Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại.
 • Phân loại các chất thải nguy hại.
 • Xác định mã đăng ký của các loại chất thải nguy hại theo danh mục.
 • Xây dựng các biện pháp, quy trình phòng ngừa ứng phó khẩn cấp sự cố do chất thải nguy hại gây ra.
 • Lập thủ tục, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải cho doanh nghiệp.Trình nộp lên sở tài nguyên môi trường.

Hỗ Trợ Trực Tuyến
 • LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO
 • TEL : (028).3620.4068
 • FAX : (028).3620.4068
Kinh Doanh
098.451.7653
Kỹ Thuật
093.841.9099
Liên kết website