Hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia

  24/04/2015

Hệ thống cơ sở dữ liệu được giới thiệu hôm 27/1, với mục đích lưu trữ dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia toàn quốc, bao gồm danh mục các loài động vật và thực vật theo hệ thống phân loại.

20150127-134538-7201-1422498137.jpg

Hệ thống cơ sơ dữ liệu đa dạng sinh học ra mắt hôm 27/1 tại Hà Nội. Ảnh: ICCA

Thiết kế của hệ thống cơ sở dữ liệu (NBDS) đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lưu trữ dữ liệu đa dạng sinh học trên toàn quốc. Việc phát triển hệ thống này có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác quản lý của Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (BCA), thông qua thu thập số liệu cần thiết để đánh giá, giám sát và báo cáo về tình trạng đa dạng sinh học. NBDS được hy vọng sẽ cung cấp nền tảng thông tin cho những nhà kế hoạch, quan chức chính phủ, giới nghiên cứu cũng như công chúng.

NBDS là sản phẩm phát triển của Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường, thông qua "Dự án phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia", với sự hợp tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) từ tháng 11/2011.

Là một trong những quốc gia giàu đa dạng sinh học nhất thế giới, Việt Nam đã tham gia Công ước về đa dạng sinh học, ban hành Luật đa dạng sinh học năm 2008, Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2020... Chính phủ Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với bảo tồn đa dạng sinh học cũng như phát triển bền vững.

Anh Hoàng


Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO
  • TEL : (028).3620.4068
  • FAX : (028).3620.4068
Kinh Doanh
098.451.7653
Kỹ Thuật
093.841.9099
Liên kết website