17/11/2015

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Đối tượng thực hiện:             Theo Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, Điều 10, điều 11 Thông tư ...

  17/11/2015

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

1. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ:   Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác ...

  17/11/2015

Lập cam kết bảo vệ môi trường

1. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:   - Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại ...

  25/05/2014

Đăng ký số chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Quý doanh nghiệp đang lo lắng phải làm sao để được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, làm thế nào để đảm bảo trước ...

  16/05/2014

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Môi trường cạnh tranh hiện nay, để đảm bảo sức khỏe, tăng năng suất lao động, mỗi doanh nghiệp phải luôn quan tâm và đảm bảo an ...

Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • LIÊN HỆ ĐĂNG QUẢNG CÁO
  • TEL : (028).3620.4068
  • FAX : (028).3620.4068
Kinh Doanh
098.451.7653
Kỹ Thuật
093.841.9099
Liên kết website